Welcome to Fluid Mechanics Page - DaTechEngVN Web Site


datechengvn logo
CLC-datechengvn
Môn Cơ học Lưu chất - Đại học Kỹ thuật
Website counter datechengvn
Chuyển động thế phẳng - Dòng chảy bao quanh hình trụ

 
FLUID MECHANICS - CƠ LƯU CHẤT

Bài tập tự làm môn Cơ Lưu Chất. Nhấp chuột vào để tải về:

  • Chương1: Tính chất lưu chất: tính nén được & lực ma sát nhớt;
  • Chương 2: Tĩnh học tuyệt đối & tương đối. Áp suất, áp lực tác dụng lên diện tích phẳng & cong;
  • Chương 3: Động học lưu chất;
  • Chương 4: Động lực học lưu chất;
  • Chương 5: Đồng dạng;
  • Chương 6: Chuyển động thế phẳng;
  • Chương 7: Chuyển động đều trong đường ống tròn.
  • Bài tập Olympic TL: Động học và thế phẳng.

 

Giới thiệu chương trình Excel tính toán Cơ Lưu Chất


Giới thiệu Nội dung


Các bạn muốn có được chương trình này, hãy gia nhập thành viên LEVEL2-Up.
Xem hướng dẫn click here.

Nhà bán/cho thuê 94/B8 Hùng Vương P9, Q.5Nhà bán/cho thuê


Host1free
Liên kết đến host1free

Nhấp chuột vào các ô bên cạnh để tải giáo án môn Cơ Lưu Chất.

Nhấp chuột vào bên dưới để tải phụ lục

+ Giản đồ Moody
+ Phụ lục đặc tính mặt cắt
+ Phụ lục 1.1
+ Phụ lục 1.2
+ Phụ lục 1.3
+ Phụ lục 1.3a
+ Phụ lục 1.4
+ Phụ lục 7.2
+ Phụ lục 7.3a
+ Phụ lục 7.3b
+ Phụ lục 7.3c
+ Phụ lục 7.3d

 

Giáo án môn học Cơ Lưu Chất
Trang bìa
Mục lục
Tính chất của lưu chất
Thủy tĩnh
Động học lưu chất
Động lực học lưu chất
Thứ nguyên & đồng dạng
Chuyển động thế phẳng
Dòng đều trong ống tròn
Tài liệu tham khảo

Hãy gia nhập thành viên LEVEL1 trở lên để lấy mã mở tập tin.
Xem hướng dẫn click here.

WebStarts
Liên kết đến WebStarts

Park Your Domain, Put your revenue in overdrive with CashParking
Liên kết đến GoDaddy

Chương trình trắc nghiệm

340 câu hỏi thi và kiểm tra trắc nghiệm Cơ Lưu Chất.

340 câu hỏi thi và kiểm tra trắc nghiệm Thủy Lực.

Lý thuyết & Bài tập

 

Trắc nghiệm Cơ Lưu Chất

Bạn nhấp vào đây để thử: click here!

Trắc nghiệm Cơ Lưu Chất

340 câu hỏi Cơ Lưu Chất đang chờ bạn!!!


Hãy gia nhập thành viên LEVEL3-UP!

click here!

Domains $7.49 - Why Pay More?
Liên kết đến GoDaddy

GoDaddy - World's #1 Domain Registrar
Liên kết đến GoDaddy

New! .IN Domain Names at GoDaddy.com
Liên kết đến GoDaddy

.CO Domains On Sale!
Liên kết đến GoDaddy

Copyright©Datechengvn, 2010-2014