Welcome to Hydraulics Page - DaTechEngVN Web Site


Logo_datevn
Thủy lực - DatechengVN
datechengvn
Website counter datechengvn OpenChannelflow

 
HYDRAULICS - THỦY LỰC

Bài tập tự làm môn Thủy lực. Nhấp chuột vào để tải:

  • Chương1: Tính độ sâu, lưu lượng dòng đều; mặt cắt có lợi nhất về mặt thủy lực;
  • Chương 2: Tính độ sâu; độ dốc phân giới; tính toán đường mặt nước;
  • Chương 3: Tính toán nước nhảy trong các dạng kênh lăng trụ;
  • Chương 4: Tính toán dòng chảy qua công trình: đập, cống lộ thiên & cống ngầm.
  • Chương 5: Tính toán nối tiếp và tiêu năng hạ lưu cộng trình: độ ở sâu mặt cắt co hẹp; bể tiêu, tường tiêu năng;
  • Chương 6: Tính toán dòng thấm qua công trình đất: giếng; thấm đập đất;
  • Chương 7: Tính toán dòng chảy không ổn định biên độ nhỏ: vận tốc, độ sâu tại một mặt cắt, tại một thời điểm nào đó khi có tắc động ở biên thượng và hạ lưu..

Giới thiệu chương trình Excel tính toán thủy lực
Áp dụng giải bài tập mẫu từ bài 1 đến bài 3

Hướng dẫn sử dụng chương trình HEP V.1.0.V giải bài tập mẫu từ bài 1-3 Hướng dẫn sử dụng chương trình HEP V.1.0.V giải bài tập mẫu từ bài 4-8 Hướng dẫn sử dụng chương trình HEP V.1.0.V giải bài tập mẫu từ bài 9-13 Hướng dẫn sử dụng chương trình HEP V.1.0.V giải bài tập mẫu từ bài 14-18

Các bạn muốn có được chương trình này, hãy gia nhập thành viên LEVEL2-Up.
Xem hướng dẫn click here.

Nhà bán/cho thuê 94/B8 Hùng Vương P9, Q.5Nhà bán/cho thuê


Host1free
Liên kết đến host1free

WebStarts
Liên kết đến WebStarts

GoDaddy - World's #1 Domain Registrar
Liên kết đến GoDaddy

Nhấp chuột vào các ô bên cạnh để tải giáo án môn Thủy lực.

Nhấp chuột vào bên dưới để tải các phụ lục

+ Phụ lục mặt cắt 1
+ Phụ lục mặt cắt 2
+ Phụ lục m/c tròn
+ Phụ lục thủy lực

Giáo án môn học Thủy lực
Trang bìa
Mục lục
Dòng chảy đều trong kênh hở
Dòng chảy không đều trong kênh hở
Nước nhảy
Dòng chảy qua công trình
Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình
Dòng thấm ổn định qua công trình đất
Dòng không ổn định trong kênh hở
Tài liệu tham khảo

Hãy gia nhập thành viên LEVEL1 trở lên để lấy mã mở tập tin.
Xem hướng dẫn click here.


Smokin' Hot Savings - $7.49 .COM
Liên kết đến GoDaddy

Chương trình trắc nghiệm

340 câu hỏi thi và kiểm tra trắc nghiệm Thủy Lực.

Lý thuyết & Bài tập

Trắc nghiệm Thủy lực

Bạn nhấp vào đây để thử: click here!

Chương trình Trắc nghiệm Thủy Lực

340 câu hỏi Thủy lực đang chờ bạn!!!


Hãy gia nhập thành viên LEVEL3-UP!

click here!

$1.99 Domains* at GoDaddy.com
Liên kết đến GoDaddy

Save some Cold, Hard Cash! $7.49/yr domains
Liên kết đến GoDaddy

Get your .CA domain for just $12.99 per year!
Liên kết đến GoDaddy

Copyright©Datechengvn, 2010-2014