Tin về STEE

Tin về Khoa học-Công nghệ-Kỹ thuật-Giáo dục (STEE):

Trịnh Thị Xuân Phương: tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính, Khoa KH KT&MT, Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG-HCM, tháng 11, năm 2011. Đề tài nghiên cứu: Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và mô hình mạng thần kinh nhân tạo phục vụ việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai.


Đăng nhập thành viên, để xem chi tiết luận văn.

Luận án & Luận văn

Dissertation on water resources planning and management (AIT, 2000)

an image
Title:
AN INTEGRATED MANAGEMENT MODELING FOR A COMPLEX WATER RESOURCES SYSTEM: THE LOWER DONG NAI RIVER BASIN
Abstract:
Extensive literature review reveals that water resources planning and management modeling for a tidal reservoir-river basin with salinity constraints is very rare and complicated. The complexity is due to the nonlinearity of hydropower benefits, groundwater investment costs, and the implicit nonlinear salinity constraints in the optimization model. Salinity distribution depends on the hourly tidal water level and unknown decision variables (reservoir release and extracted discharge). In turn, the decision variables have to be solved properly to satisfy with the salinity constraints. To overcome these obstructions, a new integrated water management model is proposed. The linearization of hydropower benefits and groundwater investment costs is suitably implemented. A new changed constraint approach is developed for solving the implicit nonlinear salinity constraint through a proposed solving tool, the linked extended Lingo-Excel-HFTM (Hydrodynamic flow and transport model) program. In the study modeling system, there are six stages of analysis each with different models: Data collection stage: This is concerned the physical, environmental, social-economic and institutional factors that affect the water demands for agriculture, public water supply and hydropower production.  ...
(Xem thêm tóm tắt chi tiết)
(Đăng nhập / đăng ký thành viên, đọc luận án)


Luận văn thạc sĩ, ngành Khoa học & Kỹ thuật Máy tính (ĐHBK-ĐHQG-HCM, 2010)

an image Đề tài:
HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN – RESORT (DECISION SUPPORT SYSTEM IN HOTEL – RESORT MANAGEMENT)
Tóm tắt:
Trong kỷ nguyên thông tin ngày nay, máy tính đang ngày càng trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người trong nhiều lĩnh vực đời sống, và đặc biệt là trong quản lý. Các hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) đã được nghiên cứu và phát triển rất nhiều trong những thập niên gần đây, giúp ích rất nhiều cho các nhà quản lý trong việc ra quyết định trên nhiều lĩnh vực đời sống. Các hệ hỗ trợ ra quyết định về bản chất là tương đối phức tạp, gồm nhiều thành phần, và mất rất nhiều thời gian, công sức để xây dựng. Do vậy trên thực tế, các ứng dụng hỗ trợ ra quyết định vẫn còn phát triển hạn chế đặc biệt là ở Việt Nam. Luận văn này hướng tới hai mục tiêu. Thứ nhất: xây dựng một hệ hỗ trợ ra quyết định tương đối hoàn chỉnh cho lĩnh vực quản lý khách sạn – resort, một lĩnh vực mà cho đến nay hầu như vẫn chưa có một hệ hỗ trợ ra quyết định nào được phát triển hoàn chỉnh. Thứ hai: thông qua quá trình thực hiện luận văn, cố gắng xây dựng các phương pháp cụ thể, hiệu quả cho việc phát triển một hệ hỗ trợ ra quyết định nói chung, ứng dụng các cơ sở lý thuyết và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Một khi được xây dựng và áp dụng thành công trong thực tế, hệ hỗ trợ ra quyết định này sẽ rất hữu ích đối với các nhà quản lý khách sạn – resort, góp phần vào quá trình hiện đại hóa – tự động hóa đất nước. Và các kinh nghiệm, phương pháp tích lũy trong quá trình thực hiện luận văn này hi vọng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển các hệ thống DSS khác sau này.
(Đăng nhập / đăng ký thành viên, đọc luận văn)

Tìm kiếm

Luận án & Luận văn

Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành khoa học và kỹ thuật máy tính, Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG-HCM :

Bài báo & tạp chí