Dịch Vụ Tên Miền

DATECHENGVN GROUP là đại lý của các công ty Go Daddy, Webstart, MadDog Domains & Cattle. Dịch vụ cung cấp tên miền và quản lý tên miền, bao gồm các công việc sau:
 • Theo dõi điều kiện hoạt động kỹ thuật gắn với tên miền;
 • Nhắc nhở khách hàng đăng ký kéo dài dịch vụ đăng ký tên miền (1 tháng, trước khi hết hạn) để giữ bản quyền của tên miền;
 • Cung cấp cho khách hàng một trang Web gắn với tên miền sau khi đăng ký trong khi chờ đợi việc xây dựng hoàn tất web site
  (3 tháng miễn phí);
 • Hỗ trợ các dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến tên miền;
 • Giúp chuyển tiền từ Việt Nam đồng sang USD để chi trả, không phí chuyển đổi;
 • Liên hệ với các công ty cung cấp, khi khách hàng có thắc mắc, hoặc yêu cầu về mặt kỹ thuật và quản lý.
 • Bảo đảm chất lượng dịch vụ theo đúng điều kiện của công ty cung cấp, sẽ hoàn tiền lại trong thời gian 1 tháng nếu tên miền không vận hành được do lỗi cung cấp dịch của chúng tôi.
Có hai phương pháp định giá: tính theo giá gốc (USD), có bổ sung giá dịch vụ theo % giá gốc; và giá trực tiếp tính bằng Việt Nam Đồng:
 • Tính theo giá gốc ( USD): chi phí quản lý & dịch vụ được tính theo phần % giá gốc, sẽ thay đổi tùy theo mức độ giá gốc và tỷ suất
  quy đổi từ VNĐ sang USD ở thời điểm thanh toán. Nó được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ có liên quan đến tên miền. Giá gốc sẽ là giá
  được cho bởi Công ty
  Go Daddy.
 • Tính trực tiếp theo (VNĐ): tất cả chi phí dịch vụ đã được bao gồm. Giá này không thay đổi cho đến khi khách hàng thực hiện giao dịch đăng ký tên miền. Trong quá trình công bố giá, nếu có sự biến động (có thể tăng hay giảm, tùy theo tên miền và thị hiếu của khách hàng trên toàn thế giới), chúng tôi sẽ cập nhật lại và công bố giá trên trang web.
 • Dưới đây là bảng giá của một số tên miền được sử dụng rộng rãi, các tên miền khác, khách hàng có thể theo đường liên kết đến công ty cung cấp.
Khách hàng có thể chọn lựa tên miền, kiểm tra điều kiện tồn tại và giá cả tại công ty cung cấp Go Daddy,... Nhập thông tin vào ô bên dưới, nhấp nhuột thực hiện lệnh tìm. Sau khi xác định được sự có sẵn của tên miền và biết giá gốc, khách hàng có thể trở về Datechengvn Group để tiến hành thực hiện giao dịch.


Tên miền Giá gốc X
(USD/năm)
Phí dịch vụ
 (%)
Giá cung cấp
(%)
Giá cung cấp
 (VNĐ/năm)
Giá gia hạn
(%)
Giá gia hạn
 (VNĐ/năm)
Theo GoDaddy X 5 40% 140% - 110%  
Theo GoDaddy  5 < X ≤ 20 30% 130% - 110%  
Theo GoDaddy  20 < X 20% 120% - 110%  
             
.TK   CO.CC   -   50.000   150.000
.INFO   -   50.000   180.000
.COM, .NET   -   200.000   210.000
.ORG,  .BIZ   -   180.000   180.000
.US   -   120.000   120.000

Trong trường hợp khách hàng ký kết hợp đồng thuê máy chủ tại Công ty cung cấp tên miền, giá sẽ giảm đáng kể.

Tên miền Việt Nam, loại hình, giá và thủ tục đăng ký có thể tham khảo tại: https://www.gltec.com/, http://data.fpt.vn/dich-vu-ten-mien.aspx.


CÔNG TY LIÊN KẾTGoDaddy - World's #1 Domain Registrar
Host1free
Liên kết đến host1free
WebStarts
$1 for your first month of Virtual Data Center service!

25% off any New Virtual DataCenter plans

$1.99/mo Web Hosting

Protect your Brand - 10% off .XXX Domains - 1st Year


Gởi email liên hệ chúng tôi về dịch vụ cung cấp tên miền.

Copyright©Datechengvn - Jan, 2010